Meny
 

Juridik

Juridik

Juridik

Lagstiftningen som behandlar familjerätten kan vara ganska komplicerad och svår att förstå. Det är viktigt att rätta sig efter den bortgångnes vilja och att alla efterlevande blir behandlade på rätt sätt. Tveka därför inte att ta emot råd av sakkunniga.

Vi ger dig trygg juridisk rådgivning för alla skeden i livet och kan hjälpa dig med svaren på de vardagsfrågor du funderar över.

Auktoriserad boutredareCarolin är en auktoriserad boutredare och den som ansvarar för arbetet med bouppteckningar och den juridiska biten för alla tre begravningsbyråer. Hon är specialutbildad av Sveriges Begravningsbyråers Förbund för hjälpa dig med både dödsfallsjuridik och övrig familjejuridik som t.ex. testamente, samboavtal och framtidsfullmakt.

För att en person ska få kalla sig auktoriserad boutredare krävs minst två års erfarenhet av boutredningar och därefter utbildning i flera steg, examination samt löpande vidareutbildning.

Har du tänkt igenom din egen situation och hur olika ett ändrat familjeförhållande påverkar dig? 

  • Vem ärver mig om jag har barn i ett tidigare förhållande?
  • Hur kan jag påverka arvsordningen?
  • Ärver make enskild egendom?
  • Vad är enskild egendom och hur uppstår den?
  • Ärver sambor varandra? Vad händer om vi har gemensamma barn?
  • Kan ett samboavtal sätta lagen åt sidan?
  • Vad gäller om vi har olika stor insats till den gemensamma bostaden, men äger hälften var?
  • Kan jag förena en gåva med ett villkor?

Frågorna är många – vi kan hjälpa dig med svaren

BOUPPTECKNING

Upprättande av bouppteckning eller dödsboanmälan måste göras när någon gått bort. Ansvaret för att så sker åligger den som vårdar dödsboets egendom. Vi hjälper dig att utreda boet, hitta eventuella försäkringar och se till att den upprättas korrekt. 

Bouppteckningshandlingen utgör det formella dokument som visar vem som har rätt till arvet, rätt att t ex försälja fastigheten eller bostadsrätten.

ARVSKIFTE

Arvskiftet är det avtal i vilket arvtagarna kommer överens om fördelningen av arvet. Arvskiftet ska godkännas av alla delägarna i boet. Det är en mycket viktig handling, speciellt i det fall där särkullbarnen kanske får ut hela sin arvslott direkt utan att behöva avvakta efterlevande makes bortgång.

TESTAMENTE

Genom att skriva ett testamente kan du i förväg bestämma precis hur du vill att Din Kvarlåtenskap ska fördelas så länge du inte kränker bröstarvinges rätt till laglott.

GÅVOBREV

Visserligen är gåvoskatten borta numera men det är ändå viktigt att en gåva sker på rätt sätt så att den inte blir ogiltig. I ett gåvobrev klargörs också om gåvan ska utgöra förskott på ett kommande arv eller ej. I gåvobrevet kan du också förena gåvan med olika villkor som ska gälla.

ÄKTENSKAPSFÖRORD

Med äktenskapsförordet kan du göra viss egendom till enskild eller i vissa fall omvandla enskild egendom till giftorättsgods.

SAMBOAVTAL

Genom att upprätta ett samboavtal kan man avtala bort vissa delar av sambolagen. Man klarlägger vad som ska gälla vid en eventuell bodelning.