Meny
 

Checklista vid dödsfall

Checklista vid dödsfall

Checklista vid dödsfall

Ett dödsfall kommer alltid överrumplande. Det är då inte lätt att tänka klart och rationellt på allt som måste ordnas. Till din hjälp har vi gjort en checklista över sådant som kan vara värdefullt att tänka på. En del av det uppräknade kanske inte är aktuellt i din situation. Då är det bara att hoppa över de punkterna.

EN DEL ORDNAS AUTOMATISKT

Läkaren som konstaterar dödsfallet sänder dödsbevis till skattemyndigheten som också handhar vår folkbokföring. Härifrån meddelas dödsfallet till övriga myndigheter inom stat, kommun och landsting.

POST OCH REKLAM

Räkna med att reklam kan komma i den dödes namn ett bra tag efter dödsfallet. Det beror på att direktreklamföretagen inte hinner uppdatera sina register så snabbt som man ibland skulle önska.

Vill man ha eftersändning från en bostad som står tom kontaktas Adressändring och vill man kunna kvittera ut försändelser i den dödes namn krävs ett vårdnadsintyg som begravningsbyrån utfärdar.

 • Skaffa vårdnadsintyg från begravningsbyrån
 • Anmäl eftersändning till Svensk Adressändring
 • Meddela företag som sänt ut postorderkataloger till den döde
 • Informera grannar till den döde
 • Meddela brevvänner och kontakter i mailboxen

FÖRSÄKRINGAR

Försäkringsbolagen meddelas av olika skäl. Vissa försäkringar ska upphöra, vissa ska föras över till någon efterlevande eller bara adressändras och vissa faller ut i anledning av dödsfallet. Tänk också på specialförsäkringar som är vanliga, exempelvis cykel- eller urförsäkringar.

 • Livförsäkring
 • Olycksfallsförsäkring
 • Sjukförsäkring
 • Pensionsförsäkring
 • Kapitalförsäkring
 • Villaförsäkring
 • Hemförsäkring
 • Fritidshusförsäkring
 • Försäkring på bil, båt, cykel, husvagn, moped, motorcykel

ABONNEMANG OCH AVTAL

För att undvika onödiga avgifter är det viktigt att säga upp aktuella abonnemang. Kanske vissa avtal också ska överföras på efterlevande.

 • Hyresavtal (1 månads uppsägningstid vid dödsfall)
 • El – olja – gas
 • Sopor
 • Vatten och avlopp
 • Garage eller parkeringsplats
 • Telefon, mobiltelefon
 • Internetabonnemang
 • TV-licens, satelitbolag, kabel-TV, digital-TV
 • Leasingavtal på TV, video, bil osv
 • Avbetalningskontrakt
 • Tidningsprenumerationer

BANKER MM

Bankkonton i den dödes namn bör normalt inte sägas upp för tidigt eftersom räkningar betalas enklast den vägen. Däremot är det viktigt att klippa sönder kreditkort och betalkort liksom att meddela kortutställaren.

 • Bankomatkort, betalkort, kreditkort
 • Kundkort, rabattkort (ICA, Vivo, Coop, Stadium mfl)
 • Bensinkort
 • Bankkonto, postgirokonto, skogskonto
 • Autogiro och andra automatiska banköverföringar
 • Borgensåtaganden, reverser
 • Bankfack (inventering och uppsägning eller överlåtelse)
 • Fastighetslån
 • Andra lån

FÖRENINGAR

Förutom att säga upp ett medlemskap kan det finnas anledning att kontakta föreningar av andra skäl. En förening där den döde varit aktiv vill kanske sända blommor eller övervara begravningen. Det kan också finnas ett tillgodohavande som ska återbetalas vid dödsfall.

 • Pensionärsförening
 • Handikapporganisation
 • Ordenssällskap
 • Båtklubb
 • Friluftsförening
 • Hantverksförening
 • Konsumentförening
 • Hjälporganisation
 • Bokklubb
 • Båt- motor- eller husvagnsklubb
 • Fackförening
 • Konstförening
 • Bostadsrättsförening
 • Samfällighet
 • Idrottsförening
 • Kör eller musikklubb

ANNAT ATT TÄNKA PÅ

 • Tömma kylskåp och slänga sopor
 • Vattna blommor
 • Ta hand om husdjur
 • Sänka värmen
 • Förebygga inbrott genom att ställa timer mm
 • Hämta tillhörigheter på sjukhuset
 • Meddela hemtjänst och städbolag
 • Meddela hemsjukvården
 • Återlämna handikapphjälpmedel och larm
 • Lämna vapen till polisen
 • Lämna överbliven medicin till apoteket
 • Hämta inlämnad tvätt eller film
 • Makulera ID-kort, pass och körkort
 • Samla in reservnycklar
 • Flytta felparkerad bil
 • Ändra gravrättsinnehavare till gravar den döde skött om