Meny
 

Viktiga frågor kring dödsfallet

Viktiga frågor kring dödsfallet

Viktiga frågor kring dödsfallet

ATT SE DEN DÖDE

Det är ofta svårt att tänka sig att livet flytt från den som en gång var så levande. Ett sätt att bearbeta sorgen är att se och röra vid den döde, eftersom man då bekräftar för sig själv att det som hänt är sant. Därför kan det vara bra om alla som stod den avlidne nära får den här möjligheten, även barn. Men ingen ska naturligtvis behöva se mot sin vilja. Ibland är det inte heller möjligt att ordna. 

För det mesta får man tillfälle att se den avlidne på sjukhusavdelningen, men det går att ordna även senare med hjälp av begravningsbyrån. Ibland är det värdefullt att ta ett fotografi på den avlidne. Det låter kanske främmande, men ett foto kan ha stor betydelse senare i sorgearbetet.

VAD HÄNDER MED DEN DÖDE?

Oberoende av var en person avlider är det sjukhuset som ansvarar för att den döde görs iordning och tas till ett bårhus. När dödsfallet sker i bostaden finns möjligheten att låta den döde få ligga kvar i sin säng, efter samråd med läkare eller sköterska. 

Som ansvarig begravningsbyrå ser vi sedan till att den avlidne läggs i kista, kläs på och transporteras till ett gravkapell i avvaktan på begravningen (så kallad bisättning). Som de flesta auktoriserade begravningsbyråer har vi jour dygnet runt, för att bland annat klara den viktiga uppgiften.

Om de anhöriga önskar kan de vara med vid bisättningen. Man kan hålla en kort andakt vid kistan och kanske också se den döde.